Privacybeleid

 

Hoek Consultants respecteert te allen tijde de privacy van de kandidaten en de opdrachtgevers. Hoek Consultants verzamelt daarom uitsluitend gegevens die op vrijwillige basis en met toestemming van de individu worden verstrekt. Deze gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk behandeld. Hoek Consultants houdt zich aan de eisen van de Wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Persoonsgegevens
Hoek Consultants bewaard, verzamelt en verwerkt persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de optimale uitvoering van onze diensten zoals beschreven op onze website, daarnaast als werkgever en in het algemeen voor de uitvoering van onze administratie.

Verstrekte Persoonsgegevens worden gebruikt:

  • Om kandidaten in kennis te stellen van vacatures die mogelijk aansluiten bij het profiel van de kandidaat;
  • Voor de uitvoering van de optimale uitvoering van onze rol als werkgever, o.a. voor de eigen administratie, maar ook voor de nakoming van weg- en regelgeving zoals identificatie, fiscale- en sociale zekerheids- arbeidswetgeving.
  • Om het CV van kandidaten ter beschikking te stellen aan opdrachtgevers (dit gebeurt alleen na instemming van de kandidaat);
  • Voor het genereren van persoonlijkheid of team analyses (zoals bijvoorbeeld DISC/TMA);
  • Voor informatieoverdracht via post of mail.

Wij geven persoonsgegevens alleen buiten de EU door indien Hoek Consultants met een opdrachtgever werkt die buiten de EU kantoor houdt, opslag van data vind plaats binnen de EU.

Inzage, Toegang en Wijziging van persoonsgegevens
U heeft te allen tijde recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. Voor het opvragen van uw gegevens kunt u contact opnemen met de Office Manager van Hoek Consultants. Via onze website kunt u zelf aanpassingen maken. Hoek Consultants bewaard gegevens zoals uw CV, motivatiebrief e.d. voor de periode van 1 jaar. U krijgt voor het verstrijken van deze periode een verzoek per email of wij uw gegevens wederom voor een jaar kunnen bewaren. Voor meer informatie: AVG whitepaper – OTYS.

Samengevat heeft u de volgende rechten:

  • het intrekken van uw toestemming.
  • bezwaar maken tegen bepaald gebruik of stoppen met het verwerken van persoonsgegevens.
  • bezwaar aantekenen tegen verwerking door Hoek Consultants, of verwijdering van gegevens aanvragen.

Klacht Indienen
Uw Privacy is voor Hoek consultants van groot belang. Uw gegevens zijn veilig bij ons, en wij gebruiken deze alleen voor het doel waarvoor wij ze bij u hebben gevraagd. Het kan desondanks voorkomen dat u een klacht heeft. Voor klachten kunt u onze office- manager contacten. Wij streven er naar een klacht binnen 4 weken na ontvangst naar tevredenheid op te lossen. Mocht een klacht niet naar uw volle tevredenheid zijn afgehandeld, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijkheid
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Hoek Consultants BV, Marterlaan 19, 6705 CK, Wageningen-Hoog. In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag onder meldingsnummer 1409546.